top of page

กระทรวงวัฒนธรรม แนะนำงานแสดงสินค้าน้องใหม่ CCPOT Grand Exposition

Updated: Jun 2, 2022การแสดงเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
การแสดงเปิดงาน CCPOT Grand Exposition

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย” หรือ CCPOT Grand Exposition (ซีซีพ็อต แกรนด์ เอ็กซ์โปสิชั่น) โดยมีนาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้กำลังใจช่างฝีมือและผู้ผลิต ด้วยการเดินชมผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จาก "มรดกวัฒนธรรมชุมชนไทย" จากทั่วทุกภูมิภาคที่นำมาจัดแสดงภายในงานด้วยความสนใจ โดยเฉพาะ เสื้อคลุมมวยไทย วินเทอร์ วินเนอร์ ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย ชนะชัย จรียะธนา เจ้าของแบรนด์สุดฮอต Fri27Nov. ซึ่งสวมใส่โดยยอดมวยไทย บัวขาว บัญชาเมฆ รัฐมนตรีอิทธิพลถึงกับขอตั้งการ์ดเทียบ


รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสนใจ "เสื้อคลุมวินเทอร์ วินเนอร์" สวมใส่โดย บัวขาว บัญชาเมฆ
รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสนใจ "เสื้อคลุมวินเทอร์ วินเนอร์" สวมใส่โดย บัวขาว บัญชาเมฆ

“งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT Grand Exposition ดำเนินงานภายใต้ ‘โครงการการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล’ ซึ่งเป็นการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทย สู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบายถึงบทบาทของ โครงการ CCPOT ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงาน CCPOT Grand Exposition งานใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้


อิทธิพล คุณปลื้ม รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
อิทธิพล คุณปลื้ม รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน CCPOT Grand Exposition

ลักษณะการทำงานของ CCPOT ยังรวมไปถึงการพัฒนา "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ให้เป็น สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม และ ทรัพย์สินทางปัญญา ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio-Circular-Green Economy)


ความสำคัญของงาน CCPOT Grand Exposition คือการที่ผู้ประกอบการชุมชนวัฒนธรรมไทยจะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนได้ต่อไป


“แม้ที่ผ่านมาจะประสบกับอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด -19 แต่การจัดงาน CCPOT Grand Exposition ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการของไทยได้พบปะคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทาง ล้มแล้วลุกไว ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน” นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าว


อิทธิพล คุณปลื้ม, ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์, ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร, ผู้บริหาร
อิทธิพล คุณปลื้ม, ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์, ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร, ผู้บริหาร

งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT Grand Exposition) กำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ใช้พื้นที่ 2 โซนของศูนย์การค้าสยามพารากอน คือ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน


จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ กว่า 5,000 รายการ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคในมิติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน มีทั้งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในระดับพรีเมียมที่ต้องพรีออเดอร์ในงานนี้เท่านั้น และผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเป็นของฝากของที่ระลึกได้ ดังนี้


1. พาร์ค พารากอน ชั้น M โซนของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม


จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยขนาดเล็ก สุดเก๋ สามารถมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกได้ รวมถึงอาหารพื้นถิ่นแปรรูป และสมุนไพรปลอดสารพิษจากทุกภูมิภาค


รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมผลงาน "เก้าอี้แสนตอก" โ
รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมผลงาน "เก้าอี้แสนตอก" โซน ICHAMP

2. รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้


2.1 โซน ICHAMP ระดับเพชร มีผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม มีให้ชมในโซนนี้ 10 รายการ เช่น เก้าอี้เงินแสนตอก ช็อกโกแลตทุเรียนนนท์


2.2 โซน ICHAMP ระดับทอง มีผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับทอง หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าทั่วไป มีให้ชมในโซนนี้ 240 รายการ เช่น เครื่องประดับมุกอันดามัน เครื่องประดับบ้าน เครื่องทองเหลืองตะเพียนทอง เครื่องประดับบ้านแก้วเป่า ฯลฯ


2.3 โซน CCPOT ระดับเอก มีผลิตภัณฑ์ CCPOT ระดับเอก หรือผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมให้ชม 76 รายการ


2.4 โซนสยามแพรพรรณ หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นกลุ่มผ้าทอ มีสินค้าให้ชม 150 รายการ เป็นผ้าทอมือลวดลายสวยงามตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่ง


2.5 โซนรังสรรค์ภูษา หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นสินค้ากลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย มีสินค้าจัดแสดง 450 รายการ


2.6 โซนนานาหัตถศิลป์ หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นสินค้ากลุ่มหัตถกรรม มีสินค้าจากงานหัตถกรรมที่รังสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรมชุนชนกว่า 200 รายการนอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่ร่วมมือกับกลุ่มแบรนด์ชื่อดังในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ เดอะ ช็อกโกแลต แฟคทอรี่, ค่ายมวยบัญชาเมฆ, กระเป๋าหนังจระเข้ จากแบรนด์ S'uvimol, ดีไซเนอร์จากห้องเสื้อ 27Friday เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์สุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยระดับพรีเมียม ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาและต่อยอดรูปลักษณ์ ตลอดจนประโยชน์การใช้งานให้ตรงตามความต้องการของตลาด


ในส่วนของ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หลังจากที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายกว่าหมื่นราย เน้นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย


ขณะนี้มีกลุ่มเอกชนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยไปทำตลาดต่อยอดนั้น อาทิ กลุ่มบริษัทเทรดเดอร์ที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีนและภายในสนามบินจีน กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรม กลุ่มห้างสรรพสินค้าตลาดรีเทล สภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มตลาดอีคอมเมิร์ซ


"นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์ในแถบประเทศตะวันออกกลางอีกหลายรายที่ได้ยืนยันเข้าร่วมเจรจาธุรกิจผ่านทางระบบออนไลน์ โดยกระทรวงฯ คาดว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 200 คู่ และมีมูลค่าคาดการณ์ซื้อขายจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสามารถสร้างงานและรายได้ของประชาชนและชุมชน” นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติม


ผ้าทอไทย ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
ผ้าทอไทย ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
การแสดงในพิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
การแสดงในพิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับชมงานแสดงสินค้าทางเลือกใหม่ด้วยรูปแบบ ไฮบริดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง Virtual Exhibition ซึ่งผู้เข้าชมงานผ่านทางออนไลน์จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สามารถเดินทัวร์ในงานได้ทุกโซนการจัดแสดงเหมือนมาเดินชมงานจริง และสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฟังก์ชัน chat กับผู้ดูแลระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกด้วย


พิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition
พิธีเปิดงาน CCPOT Grand Exposition

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนใน งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย หรือ CCPOT Grand Exposition ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และลาน พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน


ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับชมงานในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ได้ที่ เว็บไซต์ CCPOT และสายด่วนวัฒนธรรม 1765
#CCPOT #CCPOTGrandExposition #SiamParagon #กระทรวงวัฒนธรรม #ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย

ขอขอบคุณบทความจาก กรุงเทพธุรกิจ


Comments


bottom of page